Poděkování

Velmi chci poděkovat všem, kdo přispěli na mou léčbu:    smiley smiley smiley

Frolík  Rataj s.r.o.

GAS INTERNATIONAL s.r.o.

Marlo s.r.o.

Janďourek Petr

Petr Řezníček

rodina Zavadilova

rodina Maříkova

pan Sanjiv Suri

pan Muhlfeld Petr

 

velmi děkuji celé škole Dr Jana Malíka Chrudim a všem dětem za velkou pomoc při sběru víček na moji léčbu

 a mnoha dalším dárcům, jednotlivcům, rodinám a firmám za jejich pomoc a podporu

 

Sponzoři

Sponzorský dar